top of page

İK İlkelerimizSahiplenme
MOLİMPEKS çalışanları olarak işin gereklerinin yerine getirilmesi, sistemlerimizin korunması, geliştirilmesi ve kişilerin verimliliklerinin artırılmasına yardımcı olma konularında sorumluluklarımızı kabul edip ve şirketin kaynaklarını özenli, yerinde ve etkin kullanıp, her atılımımızı şirketin başarısını gözönünde bulundurarak yaparız.

Takım Çalışması
MOLİMPEKS olarak takım çalışmasını benimser ve farklı fikirleri en iyiye ulaşma yolunda artı değer olarak görürüz. Bu anlayışı da Süreç Odaklı Yaklaşım çerçevesinde, şirket amaçları doğrultusunda yaygınlaştırıp geliştirmeye başarıyı hedef seçip ilerlemeye çalışırız.

Liderlik
MOLİMPEKS olarak her bir çalışanının takım çalışması çerçevesi içinde, kendi sorumluluk alanında birer lider olduğuna inanır ve bu konuda gelişmeleri için destek veririz.

İletişim
İşimizi yaparken temasta bulunduğumuz herkes ile etkin iletişim kurmak temel ilkelerimizden biridir. İletişim kurarken kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koymanın ve kişileri etkin dinlememnin bizi başarıya götüreceğine inanırız.

Üreticilik
MOLİMPEKS olarak bilgiye ulaşırken ve elde ettiğimiz bilgileri kullanırken, ulaştığımız her noktada kendimizi, kaynaklarımızı ve sonuçları sorgulayarak, alternatif üreterek, farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri yorumlayarak, alışılmış kalıpların ötesine geçmeyi hedefleriz.

Esneklik
MOLİMPEKS olarak, dışımızdaki dünyada gerçekleşen değişimleri takip edip uyum sağlamayı, değişmesi gereken alışkanlıklarımızdan kurtularak farklı anlayışlara açık olmayı ve mevcut sistemlerin ötesini görmeye çalışıp kendimizle birlikte dünyayı da değiştirerek gelecekte de var olmayı amaçlarız.

Kendini Geliştirebilme
Öğrenmeyi sadece dış kaynaklardan gelecek hazır bilgi olarak görmeyip, bilgiyi çeşitli araçlar kullanarak (çalışan profilimize uygun bir şekilde merakımızdan doğan öğrenme isteğiyle) kişisel araştırma ve çabayla farklı kaynaklardan elde etmek isteriz. Bu bilgiyi de yorumlayarak geliştirir ve uygularız.

Zamanındalık
Yapılması gereken işleri verilen sözlere uygun olarak, zamanında ve en doğru şekilde yaparız.                              
Boya ve yardımcı maddeler konusundaki ihtiyaçlarınız için kişi ve kuruluşlara özel ve en uygun çözümleri üretmekteyiz.

40 yılı aşkın birikim ile Boya ve Yapı Kimyasalları Sektöründe KALİTE ve GÜVEN...

-ADLER-WERK LACKFABRIK AUSTRIA-

-CAP ARREGHINI ITALIA-

 

TÜRKİYE Acentesi

bottom of page