top of page

Çevre Politikamız

   Kimya sektörü veya kimya ile alakalı sektörlerde üretici,lojistik ve pazarlamacı olarak çevre duyarlılığı önemlidir. Gerek üretimde gerekse tüketiciye ulaştırma aşamasında kimyasal ürünlerin "Evrensel Çevre Hukuk Değerlerine" göre hazırlanması gereklidir. Molimpeks olarak ürünlerin tedarik ve satış aşamalarında bu değerlere dikkat etmekteyiz.

 

- Çevre dostu ürünleri tercih etmek. 

- Kaliteden ödün vermeyen ürünleri pazarlamak.

- Son kullanıcıları su bazlı boyaları kullanmaya teşvik etmek.

- Kimyasallar ile kontakt halinde bulunan çalışanların sağlıklarından sorumlu olmak.

Uçucu Organiz birleşenler (V.O.C.)

VOC Nedir?


VOC kısaltmasının açılımı “Volatile Organic Compound” dır. Yani Uçucu Organik Bileşenler.( Normal şartlar altında havaya buharlaşan uçucu organik kimyasal bileşenler.) VOC’nin kaynağı özellikle boyalarda kullanılan solventler, tinerler ve bazı petrol türevi ürünlerdir. VOC çevreye zarar verir; özellikle toprak, yer altı suları ve hava kirliliğine neden olur. VOC’nin insan sağlığına direkt etkisi de özellikle kapalı ortamlarda kendini gösterir. Boyanan bir iç mekanda dış mekana göre 1000 kat daha fazla VOC değeri ölçülebilir.


Düşük/ azaltılmış VOC tam olarak ne anlama gelmektedir?
Düşük VOC’li boyama sistemleri, yüksek solvent (VOC) içeren geleneksel boyama sistemlerine göre daha düşük seviyede (VOC) solvent içeriğine sahip boyama sistemleridir.
Bu nedenledir ki VOC değeri çok düşük olan su bazlı boyalar hem sağlık hem de çevre açısından son derece önemlidir.

VOC'lar, çevre ve insan sağlığına olan muhtemel zararlı etkileri yüzünden, pek çok ürünün imalatında, özellikle en yoğun şekilde bulunabilecekleri iç mekan kullanımına yönelik ürünlerde, ayrıca boya ve cilalarda, mevzuata tabidirler.


VOC'nin çevresel etkileri arasında:
• Direk etkileri ve fotokimyasaldan ikincil kirleticilere dönüşümden sonrası
• Yer seviyesindeki ozonun oluşumu
• Malzeme ve binalara olan hasarlar vardır.
VOC'nin insan sağlığına olan etkisi, akuttan ziyade kroniktir, ancak şunları içerir:
• Kanser
• Solunum sistemi hastalıkları (KOAH)
• Baş ağrısı
• Yorgunluk
• Deri ve göz tahrişi
Sonuç olarak; günümüz dünyasında gittikçe artan sayıda ülke, tüketim ürünlerindeki VOC yoğunluğunu azaltmaya yönelik talimatlar oluşturmaktadır.
VOC (UÇUCU ORGANİK BİLEŞENLER)BOYA SİSTEMLERİ VE A.B. KATILIM SÜRECİNDE TÜRKİYE MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASIAB çevre mevzuatı kapsamında yer alan 2004/42/EC ve 1999/13/EC sayılı direktiflerin uyumlaştırılması ve uygulamasına yönelik olarak VOC direktifi kapsamında yer alan sektörleri bilgilendirmek amacıyla Çevre ve Şehiricilik Bakanlığı tarafından 2007 ve 2008 yıllarında çeşitli seminer ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.

1999/13/EC sayılı “Belirli faaliyet ve işletmelerde organik çözücü kullanılmasından kaynaklanan uçucu organik bileşik emisyonlarının kontrolüne” ve 2004/42/EC sayılı “Belirli boya, vernik oto boya ürünlerinde kullanılan organik çözücülerden kaynaklanan uçucu organik bileşiklerin emisyonlarının kontrolüne” ilişkin direktiflerin 2013 yılında uyumlaştırılması ve 2015 yılında uygulanması ön görülmektedir.

Sonuçta, bu konuda yürütülecek çalışmalarda değerlendirilmek üzere 2004/42/EC sayılı direktifte yer alan boya standartları ile ülkemizde tüketilen/üretilen boya standartlarının uyumlaştırılması konusunda çalışmaların yürütülmesi kaçınılmaz hale gelecektir.
Önceliklendirilecek başlıca konularsa;


1- Emisyonları en az düzeye indirecek uygulamalar ve teknikler konusundaki gelişmelerin takip edilmesi.
2- Kullanılan boyaların çözücü oranlarının azaltılması veya mümkün olduğunda organik çözücü içermeyen boyalara geçiş.
3- Kullanılan uçucu organik bileşiklerin insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkilerini, mevzuat hükümlerine uygun olarak en aza indirecek çalışmaların yapılması.
4- Çevre Mevzuatı gereği gerekli izinlerin alınması olarak sayılabilir.

Boya ve yardımcı maddeler konusundaki ihtiyaçlarınız için kişi ve kuruluşlara özel ve en uygun çözümleri üretmekteyiz.

40 yılı aşkın birikim ile Boya ve Yapı Kimyasalları Sektöründe KALİTE ve GÜVEN...

-ADLER-WERK LACKFABRIK AUSTRIA-

-CAP ARREGHINI ITALIA-

 

TÜRKİYE Acentesi

bottom of page